Stichworte · Stichworte · Stichworte ...

: Sala's Camp, Masai Mara, Kenya

Bilder zum Sala's Camp, Masai Mara, Kenya
salas-camp-giraffen-gnus.jpg
Giraffen & Gnus
salas-camp-gnuwanderung-1.jpg
Gnuwanderung
salas-camp-giraffe.jpg
Giraffe in der Masai Mara
salas-camp-gnuwanderung-2.jpg
Gnus in der Masai Mara
salas-camp-loewe.jpg
Löwe in der Masai Mara
salas-camp-airstrip.jpg
Airstrip
salas-camp-ballonfahrt.jpg
Ballonfahrt über der Masai Mara
salas-camp-elefanten.jpg
Elefanten
salas-camp-geier.jpg
Geier
salas-camp-hippos.jpg
Hippos im Sand River
salas-camp-hyaene.jpg
Hyäne
salas-camp-nashorn.jpg
Nashorn
 
1 2